ZNAČKA ANUMBRA®

Vážení obchodní přátelé,

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že se společnost FGH plus, s.r.o. stala na základě smlouvy uzavřené se společností Crystalex CZ, s.r.o. vlastníkem slovní ochranné známky POZ 10 216, OZ 153 022 o názvu ANUMBRA, platné na území České a Slovenské republiky.

Následně byla ochranná známka ANUMBRA zaregistrována jako ochranná známka Společenství, a je tudíž platná ve všech členských státech EU.

Oficiální prohlášení a osvědčení spolu s kopií certifikátů naleznete níže.

S pozdravem,
Františka Hamplová – jednatelka společnosti

Anumbra osvědčení
Oznámení OZ Anumbra
Ochranná známka Společenství